شرکت های تولیدی سرمایه مردم هستند

مدیر ســابق نظارت بر بورس های سازمان بورس با اعتقاد بر عدم موفقیت روش قبلی شورای رقابت اعلام کرد: شرکت های تولیدی سرمایه مردم هستند و براساس سرمایه مردم شکل گرفته اند، بنابراین نمیشود با سرکوب قیمت خودرو، توقع تعادل بازار و رشد کیفیت خودرو را از تولیدکنندگان داشت. ســید مهدی پارچینی، در خصوص عرضه خودرو در بــورس کالا اعلام کرد: عرضه هایی که در تابلوی بورس کالا انجام شــد نشان داد قیمت های معامله شده بالاتر از قیمت کارخانه اما به مراتب پایین تر از قیمت بازار اســت، در حالی که در گذشته در قیمت فروش محصول در حق تولید کننده اجحاف میشد و افراد عادی هم که از بازار خریداری میکردند، سودی را به دلال ها پرداخت میکردند و این نشان از عدم شیوه اقتصادی در انجام مکانیزم فروش بود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.