انتشار اخبارجعلی ، برای التهاب در بازار ارز

کارشناس اقتصادی با تاکید بر اینکه افزایش شدید نرخ ارز در روزهای اخیر یک پدیده امنیتی است، گفت: مشکلات ساختاری، رفتاری و مدیریت تنها ۴۰ درصد در افزایش نرخ ارز اثر دارد و ۶۰ درصد تنش بازار ارز به دلیل انتشار اطلاعات و اخبار غیرواقعی در راستای هیجانی کردن بازار و تبدیل آن به یک بحران اجتماعی است. نرخ ارز در روزهای گذشته قله های جدیدی را فتح کرد و اما این افزایش نرخها به اذعان کارشناس دلیل اقتصادی ندارد و بیشتر ناشی از جو روانی، انتظارات تورمی و فضاسازی برخی رسانه ها و کانال های تلگرامی است. ساسان شاه ویسی کارشناس مسائل اقتصادی در گفتوگو با خبرنگار ایرنا، درباره وضعیت این روزهای بازار ارز اظهارداشت: در نظام پولی، نظام ارزی تعریف شده است که در وهله نخســت باید مشخص شود آیا بازیگران و ذینفعان این نظام ارزی در جای خود قرار گرفتند یا خیر؟، متاســفانه در حال حاضر این اتفاق رخ نداده و بازیگران و ذینفعان نظام پولی و ارزی در جای خود قرار ندارند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.