تصویب وام ۴۰۰ میلیونی مسکن ملی با سود ۲ درصد

معاون وزیر راه و شهرسازی از تصویب پرداخت وام ۴۰۰ میلیون تومانی نهضت مسکن ملی با سود ۲ درصد برای دهک های یک تا ۴ خبر داد. هادی عباســی، در جمــع خبرنگاران با بیان اینکــه خبرهای خوبی برای
متقاضیان نهضت ملی مســکن داریم ، گفت: اولین خبر خوب است که سقف تســهیلات را به ۵۵٠ میلیون تومان افزایش داد و به بانکها ابلاغ شــده است. دومین خبر خوب این است که به دهک های اول و دوم که برای پرداخت آورده اولیه مشکل داشتند وام ۴٠٠ میلیون تومان با نرخ ٢ درصد و در زمان پرداخت ١۵ ساله و برای دهک سوم و چهارم وام ٣٠٠ میلیون تومانی با نرخ دو درصد در مدت زمان ١۵ ساله از محل صندوق ملی مسکن ارائه میشود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.