با هوش مصنوعی مرده ها را زنده کنید!

ظهور و توسعه ی فناوری هوش مصنوعی باعث شده تا بسیاری از افراد بتوانند به فکر ممکــن کردن ایده ها و آرزوهای متفاوتی که تا پیش از این ناممکن به نظر میرســیدند بیفتند. زنده کردن مردگان و برقراری ارتباط با آنها، از دیرباز یکی از آرزوهای بلندپروازانه ی انســانها بوده و حالا با توسعه ی فناوری های مبتنی بر هوش مصنوعی مولد، این آرزوی دور از دسترس کم کم دارد شکل واقعیت به خود میگیرد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.