نقش بازار سرمایه در تأمین مالی پتروپالایشگاه ها

کمک به تأمین مالی طرحهای نیمه کاره پتروپالایشی کشور بستر جذابی برای مشارکت مردم و راه گشا برای این طرحهای راهبردی است. امروزه جهت گیری بســیاری از طرحهای پالایش نفت خام در دنیا به ســمت احداث پتروپالایشگاه ها که با هدف تولید فراورده های پتروشیمیایی از نفت خام هستند، معطوف شده است. از مزایای ایجاد پتروپالایشگاه ها میتوان به افزایش سودآوری و بالا رفتن توان رقابت در بازار فراورده های نفتی، بی اثرکــردن تحریم ها، کاهــش هزینه های تأمین خوراک، مدیریت یکپارچه و هماهنگی میان واحدها اشــاره کرد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.