تداوم افزایش تولید نفت ایران

ایران سومین تولیدکننده نفت اوپک پس ازعربستان با تولید روزانه ۹ میلیون و ۶ هزار بشکه و عراق با تولید روزانه 4 میلیون و ۳۰۷ هزار بشکه، ایران با تولید روزانه 3 میلیون و ۵۸ هزار بشکه جایگاه سومین تولیدکننده این سازمان را حفظ کردایران به دنبال بالا گرفتن درگیریها بین حماس و رژیم صهیونیستی به نقطه تمرکز دنیا تبدیل شده و میتواند تأثیر بزرگی بر امنیت عرضه جهانی نفت داشته باشد. ایران به دنبال حمله غافل گیرکننده حماس به رژیم صهیونیستی تبدیل به نقطه تمرکز دنیا شده است. درشرایطی که هرگونه جنگ در خاورمیانه تهدید جدی برای امنیت عرضه نفت دنیاست، تولیدکننده ای در قد و قامت ایران میتواند مشارکت عمیق تری در بازارهای جهانی نفت داشــته باشــد. تولید نفت خام ایران بر اساس تازه ترین گزارش اوپک، در ماه سپتامبر شهریور- مهر با ۱۵ هزار بشکه افزایش به 3 میلیون و ۵۸ هزار بشکه رسید و جایگاه سومین تولیدکننده نفت در این سازمان را حفظ کرد. گزارش ماه اکتبر اوپک که به تازگی منتشر شده نشان میدهد که ۱۳ عضو این سازمان بر اساس گزارش منابع ثانویه در ماه سپتامبر شهریور- مهر ۲۷ میلیون و ۷۵۵ هزار بشکه نفت خام تولید کردند که ۲۷۳ هزار بشکه بیشتر از ۲۷ میلیون و ۴۸۲ هزار بشکه ماه اوت است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.