حکم تخلیه فدراسیون فوتبال آمده است

|رئیس فدراسیون فوتبال با بیان اینکه یک سونامی داوری درفوتبال ایران درپیش خواهد بود، به احتمال حذف استقلال وپرسپولیس ازآسیا

بیشتر بخوانید