رئیس جمهور در آیین راه اندازی نیروگاه شهید احمد کاظمی شرکت فولاد مبارکه: کار در فولاد مبارکه با برنامه‌ریزی دقیق در حال پیشرفت است

رئیس‌جمهور در آیین راه‌اندازی نیروگاه شهید حاج احمد کاظمی شرکت فولاد مبارکه: كار در فولاد مباركه با برنامه‌ریزی دقیق در

بیشتر بخوانید