شهید جمهوربرای خدمت بی‌منت به مردم سر ازپا نمی‌شناخت جـلوه مـدیریت انـقلابی

سیدمحمد قیصری – ایده روز – وزیرارتباطات و فناوری اطالعات گفت :»شهید جمهورآیت‌الله دکتررئیسی«برای خدمت بی‌منت به مردم سرازپانمی‌شناخت و

بیشتر بخوانید