معاون رییس‌جمهور در آیین کلنگ زنی بیمارستان ۵۰۰ تخت‌خوابی ایثارگران اصفهان: بیمارستان ایثارگران اصفهان براساس استانداردهای جهانی ساخته و تجهیز می‌شود

معاون رییس‌جمهور در آیین کلنگ زنی بیمارستان ۵۰۰ تخت‌خوابی ایثارگران اصفهان:بیمارستان ایثارگران اصفهان براساس استانداردهای جهانی ساخته و تجهیز می‌شود

بیشتر بخوانید