تلاش برای تعیین تکلیف خودروهای رسوبی در بودجه 1402

وزیر اقتصاد با اشاره به تعیین تکلیف ۲۰هزار میلیارد تومان کالای متروکه ظرف یک ســال، گفت: بزودیباید به نقطه ای

بیشتر بخوانید