10 سال فرصت داریم با بحران آب مقابله کنیم

رئیس اتاق ایران در اجلاس تجارت محصولات کشــاورزی و غذایی ایران تاکید کرد که ایران در آینده چالشی بزرگتر از

بیشتر بخوانید