حرکت منفی بورس با دغدغه های تکراری

در معاملات بازار سرمایه، جو منفی غالب بود و اغلب نمادهای بزرگ و مهم بازار در بازه منفی معامله شدند.

بیشتر بخوانید

پای یارانه به بازار ارز باز شد

حالا وزیر امور اقتصادی و دارایی نیز به جمع کســانی که نســبت به بازار ارز ابراز خوشبینی کرده اند اضافه

بیشتر بخوانید

دلار فروش کم شده، همه می خواهند بخرند

بررسی های میدانی به عمل آمده از هسته مرکزی بازار ارز تهران در روز گذشته حاکی از آن است که

بیشتر بخوانید

کاهش نرخ رشد ۱۲ماهه نقدینگی و پایه پولی

نرخ رشد نقدینگــی (دوازدهماهــه) از ۴۰.۵درصد در پایان شــهریور پارسال به ۳۵درصد در پایان شهریور ۱۴۰۱کاهش یافته و رشد پایه

بیشتر بخوانید