تورم ۳.۳درصدی قیمت مسکن

مرکز آمار ایران از تورم۳.۳درصدی قیمت مسکن در شهریورماه نسبت به ماه قبل خبر داد. پیش ازاین بانک مرکزی تورم

بیشتر بخوانید