افکار‌کی‌روش‌به‌درد‌نمی‌خورد

کارشناس فوتبال با بیان اینکه تیم ملی در جام جهانی مقابــل آمریکا و انگلیس ترســو بازی کرد و نتوانســت نتیجه

بیشتر بخوانید