افکار‌کی‌روش‌به‌درد‌نمی‌خورد

کارشناس فوتبال با بیان اینکه تیم ملی در جام جهانی مقابــل آمریکا و انگلیس ترســو بازی کرد و نتوانســت نتیجه

بیشتر بخوانید

هنوز چیزی تمام نشده است

سرمربی تیم ملی فوتبال ایران پس از شکست تیمش برابر انگلیس به تمجید از عملکرد بازیکنانش در این دیدار پرداخت

بیشتر بخوانید

حسرتی به بزرگی دوری از بزرگترین جشن فوتبالی دنیا

در آستانه شروع جام جهانی ۲۰۲۲قطر چند ســتاره نامدار مصدوم هستند و فرصت حضور در ایــن رقابتها را ازدست خواهند

بیشتر بخوانید

لیست احتمالی ایران در جام جهانی چیست؟

نشریه معتبر ورلدساکر در ادامه تحلیل خود به بررسی ترکیب احتمالی تیم ملی ایران در جام جهانی 2022قطر پرداخت. نشریه

بیشتر بخوانید

کیروش « افسانه زنده فوتبال ایران»

رســانه اســپانیایی در گزارشــی به احتمال شگفتی ســازی ایران در جــام جهانی ۲۰۲۲ قطر پرداخت. تیم ملی فوتبال کشورمان در

بیشتر بخوانید