حداقل‌دستمزد‌چقدر‌بالا‌می‌رود؟

رییس کمیته دستمزد شورای عالی کار با اشاره به سبد معیشتی ۹میلیون تومان خانوار، می گوید: با توجه به اینکه

بیشتر بخوانید