نقش فولاد مبارکه در جهش ۶۰ برابری تولید فولاد بعد از انقلاب اسلامی

امروز به جرات می توان گفت فولاد مبارکه، نمونه عینی شرکتی موفق در عمل به فرمایشــات رهبر معظم انقلاب اسلامی

بیشتر بخوانید