بیش از ۱۰شرکت برای واردات خودرو اعلام آمادگی کردند

مدیرکل دفتر صنایع خودرو وزارت صنعت، معدن و تجارت از آمادگی بیش از ۱۰شرکت برای واردات خودرو خبر داد و

بیشتر بخوانید