آرامش‌بازار‌ارز‌در‌مهرماه‌با‌وجود‌تشدید‌تحریم‌ها

آرامش بازار ارز در مهرماه امسال با وجود اغتشاشات و تشدید تحریم های ظالمانه آمریکا و غرب علیه کشور نشــان

بیشتر بخوانید

تاثیر ناآرامی ها بر قیمت دلار چه بود؟

یک کارشناس اقتصــادی گفت: به طور طبیعی ناآرامی ها اثرمنفی خود را بر بازار دارند اما بازار ارز مشخصا این

بیشتر بخوانید

یک‌ پیش‌بینی‌عجیب‌ از‌ نرخ‌ دلار

برخی از معامله گران اعتقاد دارند افزایش دیروز قیمت دلار، یک استراحت برای بازار است و بعد از اینکه نفس

بیشتر بخوانید