کسادی بی سابقه بازار خانه های نوساز

با توجه به رکود حاکم بر بازار مسکن در حال حاضر قیمت مسکن دچار عقب ماندگی در مقایسه با تورم

بیشتر بخوانید

تورم ۳.۳درصدی قیمت مسکن

مرکز آمار ایران از تورم۳.۳درصدی قیمت مسکن در شهریورماه نسبت به ماه قبل خبر داد. پیش ازاین بانک مرکزی تورم

بیشتر بخوانید