ایران نایب قهرمان جام جهانی کشتی شد

تیم ملی کشــتی آزاد ایران با شکســت مقابل آمریکا به عنــوان نایب قهرمانی رقابــت های جام جهانی ۲۰۲۲دست یافت. در

بیشتر بخوانید