خودروسازان واگذار می شوند؟

سومین نشست هم اندیشی صاحب نظران دانشگاهی و فعالان صنعت خودرو با وزیر امور اقتصادی و دارایی برگزار شــد. محمدرضا

بیشتر بخوانید