زیان 240هزار میلیارد تومانی خودروسازان

رئیس سازمان خصوصی سازی گفت: زیان به خودروسازان که حدود ۱۵۰هزار میلیارد تومان و با احتساب سود از دست رفته

بیشتر بخوانید