بدهکاران‌ بانکی‌ زیر‌ ذره‌بین

درطول دهه های گذشــته، همواره بالا بودن مطالبات معوق بانکها و فریز شدن بخشی از منابع بانکی در دست عده

بیشتر بخوانید