‌زیرساخت هایی برای هوشمند شدن پُست

وزیرارتباطات وفناوری اطلاعات با تاکیدبراینکه توزیع مرســوالت بایددرزمان مقرروبادقت انجام شود،گفت: زیرساخت‌های مورد نیازبرای حرکت شرکت ملی پست به سمت

بیشتر بخوانید

حرکت بازار خودرو رقابتی می شود؟

معاون صنایع حمل و نقل وزارت صمت گفت: با توجه به حرکت عالی خودروسازان بخش خصوصی، تولید محصولات جدید در

بیشتر بخوانید