نخستین خودروی اقتصادی، سال آینده در راه بازار ایران

نخستین خودروی اقتصادی داخلی مقرر است با همکاری گروه خودروسازی ســایپا و انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه ســازان

بیشتر بخوانید