فاز ۱۴ ‌پارس جنوبی مهمترین پروژه صنعتی کشور

معاون صنایع پیشــرفته و پروژه های کلان ســازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران ایدرو گفت: فاز ۱۴ پارس جنوبی آخرین

بیشتر بخوانید