رکورد ۴۰ ساله با بیش از ۵۰ میلیارد دلار صادرات شکسته شد

رئیس جمهور با بیان اینکه دولت سیزدهم با ثبت بیش از ۵۰ میلیارد دلار صادرات یک رکورد ۴۰ ساله ثبت

بیشتر بخوانید