جدال اوپک و آمریکا بر سر قیمت نفت

یک مقام ارشــد آمریکایی اعلام کرد که جو بایدن، رئیس جمهور آمریکا اواخر روز جاری قصد خود را برای برداشــت

بیشتر بخوانید