انتظار قیمت مناسب برای خودروهای وارداتی محال است

دبیر انجمن واردکنندگان خودرو ضمن تاکید بر اینکه در بازاری که ارزان تریــن خودروهای داخلی آن رقمی بالغ بر۲۵۰ میلیون

بیشتر بخوانید

تلاش برای تعیین تکلیف خودروهای رسوبی در بودجه 1402

وزیر اقتصاد با اشاره به تعیین تکلیف ۲۰هزار میلیارد تومان کالای متروکه ظرف یک ســال، گفت: بزودیباید به نقطه ای

بیشتر بخوانید

درآمد 8۰۰هزار میلیاردی دولت از مالیات

یزدی زاده با اشــاره به برخی برآوردها از بودجه سال آتی مبنی بر پیش بینی درآمد۸۰۰ هزار میلیارد تومان دولت

بیشتر بخوانید

فراز و فرود چهارساله فروش خودرو

مرور آمار فروش خودروسازان در کمتر از چهار سال گذشته نشان می دهد آنها در مقاطعی که درگیر خودروهای ناقص

بیشتر بخوانید