جام از دور پیداست

محمود رضایی ایده روز | در شــروع لیگ بیســت و سوم کسی نمیتوانست تصور کند که استقلال نکونام بعد از 19 هفته صدرنشین باشد،
ولی آبیها در آستانه دربی سه امتیاز بیشتر از پرسپولیس دارند و حتی با تساوی در این بازی سنتی گام بلندی به سوی قهرمانی برمیدارند.

بیشتر بخوانید