فعالان اقتصادی خواستار مدیریت یکپارچه بازار داخلی و تجارت خارجی هستند

فعالان اقتصادی خواســتار مدیریــت یکپارچه بازار داخلی و ســازوکارهای تجارت هستند؛ اما از سازمان بازرگانی زیر نظر نهاد ریاست جمهوری

بیشتر بخوانید

بررسی اثرات عرضه خودرو در بورس

یک کارشناس بازار سرمایه با تاکید بر اینکه دلیل افزایش قیمت خودرو عرضه در بورس کالا نیست، اظهار کرد: علت

بیشتر بخوانید

حرکت منفی بورس با دغدغه های تکراری

در معاملات بازار سرمایه، جو منفی غالب بود و اغلب نمادهای بزرگ و مهم بازار در بازه منفی معامله شدند.

بیشتر بخوانید

بورس به شدت جذاب خواهد شد

پیش بینی می شود بازار سرمایه در هفته های آتی با یک صعود جذاب همراه باشد. وقتی موج فروش در

بیشتر بخوانید

استمرار وضعیت شکننده در بورس

بازار سرمایه همچنان با بی اعتمادی، ابهام و ناامیدی روبروست و با ادامه روند نزولی قیمت سهام، فروشندگان بیشتری ظهور

بیشتر بخوانید

افزایش سهم تامین مالی بخش خصوصی از بازار سرمایه به۱۵درصد

معاون نظارت بر بورسها و ناشــران ســازمان بورس و اوراق بهادار گفت: در حوزه بازار اولیه سعی خواهیم کرد تا

بیشتر بخوانید