رنج بازار سهام از بی اعتمادی سهامداران

یک کارشناس بازار سرمایه به رنج بازار سرمایه از بی اعتمادی سهامداران اشاره کرد و گفت: اگر سیاســت گذاران ما به درستی نقدینگی را به سمت بازار سرمایه هدایت میکردند، این بازار مناسب ترین محل برای جذب نقدینگی و افزایش سرمایه و توسعه بنگاه های تولیدی و اقتصادی کشور بود محسن عباسلو در خصوص وضعیت فعلی بازار سهام بیان کرد: معتقدم اکثر ســهم های بازار سرمایه ارزنده هستند؛ اما همانطور که در دو ســال اخیر بارها تکرار شــده، این بازار ازبی اعتمادی رنج میبرد. یکی دیگر از مواردی که مانع رشد بازار سرمایه شده، اختلاف فاحش نرخ ارز نیمایی با نرخهای بازار آزاد است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *