بورس به شدت جذاب خواهد شد

پیش بینی می شود بازار سرمایه در هفته های آتی با یک صعود جذاب همراه باشد. وقتی موج فروش در

بیشتر بخوانید

استمرار وضعیت شکننده در بورس

بازار سرمایه همچنان با بی اعتمادی، ابهام و ناامیدی روبروست و با ادامه روند نزولی قیمت سهام، فروشندگان بیشتری ظهور

بیشتر بخوانید

تغییر‌فاز‌جریان‌معاملات‌ابزار‌پیش‌نگر‌بورس‌کالا

 جریان کلی معاملات ابزار پیش نگر بورس کالا، یعنی پیمان های آتی با تاثیرپذیری از روند کاهشی بازار ارز، را

بیشتر بخوانید

تغییر‌ فاز‌ جریان‌ معاملات‌ ابزار‌ پیش‌نگر‌ بورس‌کالا

جریان کلی معاملات ابزار پیش نگر بورس کالا، یعنی پیمان های آتی با تاثیرپذیری از روند کاهشی بازار ارز، را

بیشتر بخوانید

‌آیا‌ نرخ‌ سود‌ بانکی‌ بالا‌ می‌رود؟

اگر چه آخرین داده های بانک مرکزی نشــان می دهد نرخ سود بین بانکی تا حدی کاهش یافته؛ اما هنوز

بیشتر بخوانید

دنیا‌به‌سمت‌رکود‌تورمی‌حرکت‌می‌کند

 روند بورس در دو ســال آینده مثبت و صودی پیش بینی کرد، گفت: تورم جهانی در دنیا،افزایش نرخ بهره و

بیشتر بخوانید