تغییر‌فاز‌جریان‌معاملات‌ابزار‌پیش‌نگر‌بورس‌کالا

 جریان کلی معاملات ابزار پیش نگر بورس کالا، یعنی پیمان های آتی با تاثیرپذیری از روند کاهشی بازار ارز، را با کاهش نرخ تســویه دارایی های ســرمایه ای خود (واحدهای صندوق طلا و نقره) ســپری کرد. با افت بهای ارز در بازار آزاد، آن هم تا ســطوح چندماه اخیر خود، فرضیه ریزش نرخ در بین اهالی بازار ابزارهای مالی-کالایی بورس کالا تقویت شــده است. این در حالی اســت که داده های پراهمیت معاملاتــی این بازار، یعنــی حجم و ارزش معاملات در کنــار موقعیت های باز تعهدی (خرید و فروش همزمان) تغییر قابل توجهی نداشته و همواره استراتژی غالب معامله گران این بازار را محافظه کارانه ترسیم می کنند. معامله گران آتی در انتظار ثبات نرخ در بازارها در جریان معاملات تابلوی آتی بورس کالا طی دو هفته متوالی تحرک چندانی را شاهد نبودیم که این امر از انتظار معامله گران برای به ثبات رسیدن تکانه های قیمتی در بازارهای موازی نظیر ارز و طلا خبر می دهد. به عبارت دقیق تر با چراغ سبز اخیری که دولت آمریکا در مورد بازگشــت معافیت هــای تحریمی نشان داد، مسیر مذاکرات برجام هموار و بار دیگر امیدهایی برای به نتیجه رســیدن این نشستها و تعیین تکلیف تحریم ها ایجاد شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *