افزایش نرخ بهره عامل افزایش ناترازی بانک ها و افزایش تورم

در چندماه گذشته فشارها به دولت بابت افزایش نرخ بهره شــدت گرفته است اما دولت تاکنون در این باره با دید احتیاطی برخورد کرده است. در ماه های اخیر برخی از کارشناســان با فشــار به دولت درصدد مجاب کردن دولت برای افزایش سنگین نرخ بهره بانکی هستند، این عده از کارشناســان معتقدند که تنها راه کنترل نرخ ارز در شرایطی که انتظارات تورمی بالاســت افزایش نرخ بهره بوده و جز این راه دیگــری برای کنترل بــازار ارز و تورم وجود ندارد، اما بررســی های مهر نشان میدهد که یکی از عوامل همیشــگی بالا رفتن نرخ تورم و بــه طبع آن نرخ ارز همین نرخ بهره بانکی است و افزایش نرخ بهره همیشه رشد نرخ ارز را بــه تعویق انداخته امــا در عوض فنر آن را فشرده و در زمان کاهش نرخ بهره بعد از یک سیاست شدید انقباض پولی باعث چند برابر شدن نرخ ارز خواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *