اندیشه های مورایس برای سهمیه آسیا

محمود رضایی ایده روز | تیم فوتبال ســپاهان اصفهان در چارچوب هفته بیســت و پنجم رقابتهای لیگ برتر فوتبال در ورزشگاه آزادی
میهمان پرسپولیس است

دیدار حساس تیم های پرسپولیس و سپاهان در چارچوب هفته بیست و پنجم رقابت های لیگ برتر فوتبال، چهارشنبه)۱۲
اردیبهشت( از ساعت ۱۹:۳۰ دقیقه در ورزشگاه آزادی برگزار میشود.
دیدارهای دو تیم همواره از حساســیت بالایی برخوردار بوده و به نوعی این دیدار الکالســیکو فوتبال ایران نامیده
میشــود. حساســیت این دیدار با توجه به وضعیت دو تیم در جدول بیشتر هم شــده است؛ جایی که پرسپولیس ۵۲
امتیازی با اختالف یک امتیاز کمتر از استقالل در رتبه دوم قرار دارد و در مقابل، سپاهان با ۴۵ امتیاز و ۷ امتیاز کمتر
از پرسپولیس در رتبه سوم حضور دارد.
طلاییپوشان برای رسیدن به سهمیه لیگ نخبگان باید پرسپولیس را در ورزشگاه آزادی مغلوب کنند و امیدوار باشند
که در ادامه سرخپوشان پایتخت امتیاز از دست بدهند تا بتوانند رتبه دوم را در پایان فصل به دست بیاورند.
دو تیم با شرایط متفاوتی پا به این دیدار میگذارند، سپاهان موفق شد در جام حذفی با برتری میلیمتری مقابل استقالل
ملاثانی راهی مرحله یک چهارم نهایی شود و در مقابل پرسپولیس با شکست مقابل آلومینیوم اراک از این رقابتها حذف
شد. پرسپولیس تحت هدایت اوسمار ویرا برزیلی عملکرد درخشانی داشته و حتی
با حذف از رقابتهای جام حذفی زیاد تحت فشار قرار نگرفت.
در مقابل مورایس که نتوانســته بود در لیگ برتر عملکرد مناسبی داشته باشد
با برتری در جام حذفی و همچنین شکســت ملوان در انزلی کمی از بحران خارج
شــد و حاال با روحیه باال پا به الکالســیکو فوتبال ایران میگذارد. ژوزه مورایس
سرمربی پرتغالی تیم فوتبال سپاهان در نشست خبری بعد از دیدار مقابل استقالل
مالثانی اعالم کرد که از آیین مسیحیت به دین رحمت و مهربان اسالم و مذهب
شیعه گرویده است.
دیدار رفت دوتیم با برتری یک بر صفر طالییپوشــان در نقش جهان به پایان
رســید، تک گل سپاهان را رضا اسدی از روی یک ضربه ایستگاهی به ثمر رساند.
بازیکنان زیادی در ترکیب دو تیم حضور دارند که ســابقه حضور در تیم رقیب را
در کارنامه خود دارند.رامین رضاییان، فرشاد احمدزاده، رضا اسدی و شهریار مغانلو
بازیکنان تیم فوتبال سپاهان هستند که سابقه حضور در ترکیب پرسپولیس را دارند
و در مقابل گئورگی گولسیانی، دانیال اسماعیلی فر، سروش رفیعی، مسعود ریگی
و عیســی آلکثیر بازیکنان پرسپولیس هستند که سابقه پوشیدن لباس سپاهان
را در کارنامــه خود دارند. البته انگیزه آلکثیر قطعا از بقیه بازیکنان پرســپولیس
بیشتر خواهد بود، بازیکنی که در ابتدای فصل از پرسپولیس به سپاهان پیوست و
در نیم فصل از این تیم جدا شد و دوباره به جمع سرخپوشان بازگشت. حاال او که
عملکرد خوبی بعد از بازگشت داشته قطعا مقابل سپاهان انگیزه بسیار باالیی دارد.
سپاهان بدون غایب پا به این دیدار میگذارد و مورایس میتواند از تمام بازیکنانش
اســتفاده کند، البته به نظر میرسد مورایس از ابتدا به رضا اسدی که به تازگی از
کمند مصدومیت رهایی پیدا کردهاند اســتفاده نکند و این بازیکن بازی را از روی
نیمکت آغاز کند. البته قصه برای فرشاداحمدزاده متفاوت است. چرا که مصدومیت
احمدزاده جزئی بوده و این بازیکن میتواند از ابتدا در ترکیب قرار بگیرد.
به نظر میرسد مورایس سپاهان را با آرایش ۴-۲-۳-۱ روانه میدان کند. پیام
نیازمند بعد از گذراندن دوران مصدومیت به چارچوب دروازه طالییپوشان برگشته
و وظیفه حفاظت از قفس توری سپاهان را در این دیدار دارد.
در غیاب محمد دانشگر همانند دیدار گذشته، هادی محمدی در کنار سیاوش
یزدانی زوج خط دفاعی سپاهان را تشکیل میدهند. رامین رضاییان از جناح راست
و میالد زکیپور در جناح چپ خط دفاعی این تیم را تکمیل میکنند.
محمد کریمی در کنار برایان دابو خط میانی طالییپوشان در این دیدار هستند
و جلوتر از آنها فرشاد احمدزاده، رضا شکاری و امیدنورافکن پشت سر شهریار مغانلو،
۱۱ بازیکن سپاهان را در این دیدار تکمیل میکنند.
ترکیب احتمالی سپاهان:
پیام نیازمند، میالد زکیپور، هادی محمدی، سیاوش یزدانی، رامین رضاییان،
برایان دابو، امید نورافکن، محمد کریمی، فرشاد احمدزاده، رضا شکاری و شهریار
مغانلو.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *