بحران در بازار مسکن؛ فایل زیاد و مشتری کم !

بررسی بازار مسکن نشان میدهد آرامش بازار که از حدود سه ماه قبل آغاز شده، همچنان پابرجاســت. معاملات به طور محسوسی کاهش یافته و در بخش قیمت نیز انتظارات کاهشــی وجود دارد. واسطه های ملکی از افزایش تمایل مالکان و سازندگان برای فروش سخن میگویند. اتفاق دیگر این است که بازار وقعی به قیمت های دلخواه برخی مالکان نمیدهد و به همین دلیل نرخهای حباب گونه به کمترین میزان خود رسیده است. یکی از مشــاوران املاک فعال در جنوب شــرق تهران درباره آخرین وضعیت بازار ملک این منطقه به ایسنا گفت: به نظر من اکنون موقع خرید خانه است؛ چون مشتری میتوانــد در بازار بچرخــد و گزینه مدنظر خود را انتخاب کند. تــا قبل از این، حق انتخاب برای خریدار وجود نداشــت؛ زیرا فایل بسیار کم بود. در متراژهای کوچک که اصال فایل وجود نداشت.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *