تلاش برای تعیین تکلیف خودروهای رسوبی در بودجه 1402

وزیر اقتصاد با اشاره به تعیین تکلیف ۲۰هزار میلیارد تومان کالای متروکه ظرف یک ســال، گفت: بزودی
باید به نقطه ای برسیم که بتوانیم دقیقا بدانیم چه کالاهایی با چه مختصاتی و براســاس چه پروندهای در انبارها وجود دارد. احسان خاندوزی وزیر اقتصاد و دارایی با بیان اینکه سازمان اموال تملیکی سازمان رکوردها در
سال ۱۴۰۱بوده است، گفت: برخی از آمارها در حوزه اموال تملیکی حاکی از اقدامات ویژه بین دولت و قوه قضائیه است. امیدواریم ما وارد دورهای از سازمان اموال تملیکی نوین شویم. رشدهای اخیر نیز نشان می دهد که قصد داریم رســوب کالا در انبارهای دولت با یک جهش تعیین تکلیف شود. وی افزود: سازمان اموال تملیکی طی یک سال گذشته بیش از ۲۰هزار میلیارد تومان را تعیین تکلیف کرده است. پس از حدود ۶سال بیش از هزار خودرو واگذار شــد. شــاهد رشد ۵۰۰درصدی فــروش و ۶۰۰درصدی اعاده کالا هستیم. این ارقام نشان از اقداماتی است که در این مدت انجام شده است. خاندوزی ادامه داد: ما در مسیر هدف گذاری وزارت اقتصاد به عنوان تسهیل کننده کسب وکار نگاه ویژهای به حوزه گمرک و اموال تملیکی داریــم.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *