جلسات کمیته دستمزد کارگران از هفته آینده

نماینده کارگران در شورای عالی کار از آغاز جلسات کمیته دستمزد شورای عالی کار از هفته آینده خبر داد و گفت: موضوع تعیین مزد منطقه ای از دستور کار خارج شد. نماینده کارگران در شورای عالی کار ضمن اشاره به مطالعه صورت گرفته توسط موسسه عالی پژوهش های تامین اجتماعی درباره آثار و پیامدهای تعیین مزد منطقه ای گفت: این موضوع از دستور خارج شــد چون در این مطالعه نتیجه گیری خاصی حاصل نشد. همچنین طبق برنامه ریزی انجام شده قرار است جلسات کمیته دستمزد کارگران از هفته آینده، آغاز شود. هادی ابوی، نماینده کارگران در شورای عالی کار با اشاره به مطالعات موسسه عالی پژوهش های تامین اجتماعی درباره آثار و پیامدهای تعیین مزد منطقه ای، گفــت : این مطالعه ارائه و در خصوص منابع پژوهش و نحوه محاسبات آن سوال شد و در مجموع نتیجه گیری خاصی نداشت و بنابراین از دستور کار شورا خارج شد.وی ادامه داد: طبق برنامه ریزی انجام شده کمیته دستمزد از هفته آینده فعالیت خود را شروع و به بحث بررسی قیمت ها و هزینه سبد معیشت خانوار کارگری ورود میکند.ابوی احتمال داد که جلسه کمیته مزد سریع تر برگزار شود و گفت: همه تشکل ها از کارگری و کارفرمایی تا خود دولت کمیته مزد دارند که به طور جداگانه در خصوص نرخ تورم، قیمت کالا ها و هزینه های سبد معیشت تحقیق و پژوهش می کنند و جمع بندی گزارش را به کمیته دستمزد ارائه می دهند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *