رشد تولید و حذف بازار سیاه با عرضه کل تولید خودرو در بورس

کارشناس ارشد بازار سرمایه با بیان اینکه عرضه خودرو در بــورس به رشــد تولید و عرضــه در بازار کمک مى کند، گفت: با عرضه کامل خودروها در بــورس از بازار ســیاه در صنعت خودرو جلوگیرى مى شود و منفعت این اقدام به مردم و خودروسازان مى رسد. نوید خاندوزى در خصوص عرضه خودرو در بورس کالا اظهار داشت: دلیل آغاز عرضه خودرو در بــورس کالا این بود که ســال ها سیاســت ســرکوب قیمت و در ادامه تولید صنعت خودرو در پیش گرفته شده بود، اما با استفاده از ظرفیت بورس کالا، کشف عادلانه جاى قیمت گذارى دستورى را مى گیرد و این رویه به رشد تولید و عرضه نیز کمک مى کند

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *