وابستگی به نفت در دولت سیزدهم تمام می شود ؟

از حدود ۱۱۵ ســال گذشته اقتصاد ایران در سلطه نفت قرار گرفته و این وابستگی باعث شــده تا منابع پایدار و ظرفیت های مغفول مانــده مثل مالیات، علم و تکنولوژی و مزیتهای نســبی در بخش های صنعت و کشــاورزی مجال بروز پیدا نکند. بعضی کارشناسان، فروش نفت و محصولات معدنی را به فروش اعضای بدن تشبیه میکنند که حکم اندام حیاتی را دارد. از طرف دیگر اقتصاد دولتی به افزایش هزینه های جاری انجامید و به نوعی کشور را درگیر دیابت پولی و تورم کرد. این در حالی است که کشورهای توسعه یافته در دهه های گذشته بخش عمده درآمدهای خود را بر پایه مالیات گذاشتند

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *