کاهش نرخ رشد ۱۲ماهه نقدینگی و پایه پولی

نرخ رشد نقدینگــی (دوازدهماهــه) از ۴۰.۵درصد در پایان شــهریور پارسال به ۳۵درصد در پایان شهریور ۱۴۰۱کاهش یافته و رشد پایه پولی در دوازده ماهه منتهی به شهریورماه سال ۱۴۰۱ هم ۳۳.۱درصد بوده است. بــه نقل از بانک مرکــزی، اقدامات انجام شده در زمینه کنترل رشد نقدینگی مشتمل بر کنترل رشــد پایه پولی و خلق پول بانکی، پرهیز از پولی سازی کسری بودجه از طریق هماهنگی میان بانک مرکزی و ارکان اقتصادی دولت، پیگیری برنامــه اصلاح نظام بانکی و کنترل بدهی بانکها به بانک مرکزی، ثبات بخشی به بازار ارز، مدیریت انتظارات تورمی، نظارت بر تغییرات قیمت کالاها و خدمات و تأمین مناسب کالاهای اساسی و مواد اولیه و واسطهای لازم برای بخش تولید، در کاهش نرخ تورم و استمرار آن در آینده نقش مؤثری دارند. در خصوص ادعای برخی رســانهها درباره تحولات تورمی و نقدینگی در یکســال اخیر، باید توجه داشــت که نرخ تورم در زمان آغاز به کار دولت سیزدهم بر اساس گزارش مرکز آمار ایران به رقم ۴۵.۸درصد در شهریور ماه ۱۴۰۰رسید، لیکن به دنبال سیاستهای به کارگرفته شــده و اقدامات اجرایی در زمینه مدیریت مؤثرتر روند تحولات کلهای پولی، ثبات بخشی به بازار ارز، نظارت بر قیمت کالاها و خدمات و تأمین مناســب کالاهای اساسی، نرخ تورم از آن مقطع زمانی به بعد روند نزولی به خود گرفت و به رقم ۳۸.۷درصد در پایان اردیبهشت ماه ســال ۱۴۰۱رسید که موید کاهش ۷.۱واحد درصدی نرخ تورم میباشد. همچنین نرخ تورم نقطه به نقطه (تورم نسبت به ماه مشابه ســال قبل) با ۸.۱واحد درصد کاهش از ۴۳.۷درصد در شهریور سال ۱۴۰۰ به ۳۵.۶درصد در فروردینماه ســال ۱۴۰۱ رسید. هرچند متأثر از اجرای تکلیف قانونی صورت گرفته از سوی مجلس شورای اسلامی، مبنی بر اجرای طرح مردمیسازی یارانه ها و حذف تخصیص ارز ترجیحی و آثار تورمی آن، روند حرکتی نرخ تورم نقطه به نقطه در چهار ماه ابتدایی سال ۱۴۰۱با روند افزایشی مواجه گردیــد و این افزایش تا تیرماه ادامه یافت، با این حال همانگونه که انتظار می رفت پس از گذشت ماههای اولیه اجرای طرح و فروکش نمودن آثار تورمی آن، تورم نقطه به نقطه در مرداد ماه و شهریور ماه سال جاری با کاهش همراه گردیده است. روند تورم ماهانه نیز تقریباً مشــابه همین روند ذکر شده برای تورم دوازدهماهه و نقطه به نقطه بوده به طوریکه از ۳.۹درصد در شهریور ماه سال ۱۴۰۰به ۱.۳درصد در اسفند ماه سال ۱۴۰۰رسید، در ماههای فروردین و اردیبهشت نیــز با افزایش اندکی همراه بود اما در خرداد ماه متأثر از اجرای طرح مردمیسازی یارانهها تورم ماهانه ۱۲.۵درصدی را تجربه کرد و در ادامه طی ماههای تیر و مرداد با کاهش قابل توجه همراه بوده است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *