موج انصراف متقاضیان مسکن مهر

در حالی دور جدید ثبت نام در طرح نهضت ملی مســکن آغاز شــده است که به نظر می رسد برخی متقاضیان از پیشرفت این طرح ناامید شده اند. دوباره بحث ثبت نام در طرح نهضت ملی مسکن داغ شده، طرحی که دولت از ابتدای شروع به فعالیت خود بسیار بر روی آن مانور داده است، اما بعد از سپری شدن هشت دوره ثبت نام تا شهریور ماه امسال، دیگر دولت هیچ خبر یا اطلاعی برای ثبت نام دور جدید نداده است. براساس آمارهای اعلامی در هشــت دوره ثبت نام طرح نهضت ملی مسکن، بیش از ۵میلیون نفر ثبت نام کرده اند که برای ۴میلیون نفر در صورت تامین زمین در شهرهای مختلف، اقدام به ساخت واحد مسکونی خواهد شد. پیش از این شــهریار افندی زاده سرپرســت وزارت راه وشهرسازی اعلام کرده است: در ظرف یک ســال و نیم گذشته اراضی بیش از دو و نیم میلیون واحد مسکونی توسط وزارت راه و شهرسازی برای طرح نهضت ملی مسکن تامین شده است. به گفته او، تمامی این اراضی با بررســی های مختلف از نظر عارضه های منابع طبیعی و شهرسازی و تامین زیرساختها در شورای عالی شهرسای و معماری و نشستهای تخصصی وزارتخانه ابلاغ شده است. هم اکنون وزارتخانه و ادارات کل راه و شهرسازی تمامی استانها در خصوص اجرای نهضت ملی مسکن بسیج شده اند.در همین رابطه محمد رضا رضایی کوچی رئیس کمیســیون عمران مجلس اعلام کرده اســت: هم اکنون بانکها در پرداخت تسهیلات نهضت ملی مســکن همکاری لازم را انجام نمی دهند و همین امر خود باعث شــده که روند اجرای طرح نهضت ملی مسکن با کندی روبرو شود.او گفت: یکی از مهمترین نیازها در طرح نهضت ملی مســکن تامین زمین است که هنوز به گفته وزارت راه وشهرسازی، دستگاههای مختلف از جمله وزارت علوم و دانشگاهها در ارائه اراضی خود همکاری لازم را ندارند.رضایی کوچی می گوید: هم اکنون تنها راهکار برای کنترل بازار مســکن تامین و تولید مسکن است که متاسفانه تا زمانی که اقدامات لازم برای این بازار صورت نگیرد، نمی توان امید داشت که بازار به ساماندهی لازم رسیده است.آخرین دور ثبت نام نهضت ملی مســکن از دو روز گذشته، در 1۶استان کشور از جمله آذربایجان شرقی، ایرانشهر (جنوب سیستان و بلوچستان،) بوشهر، کرمان، چهارمحال و بختیاری، خراسان جنوبی، خراسان شمالی، خوزستان، سمنان، سیستان و بلوچستان، لارستان (فارس،) جنوب کرمان، گلستان، مازندران، مرکزی و هرمزگان آغازشده است. متقاضیان برای ثبت نام به سامانه saman.mrud.irمراجعه کنند. این ظرفیتهای خالی در راســتای مرحله ی هشتم ثبت نام طرح نهضت ملی مسکن است که شهریور امسال آغاز شده بود. با توجه به رویکردهای اخیر وزارت راه و شهرسازی، مهلت زمانی برای ثبت نام در طرح نهضت ملی مسکن تعیین نمی شود و در واقع نام نویسی تا تکمیل ظرفیت ادامه دارد. این دوره از ثبت نام نهضت ملی مسکن در سامانه جامع طرحهای حمایتی مسکن وزارت راه وشهرسازی اطلاعرسانی نشده و حتی اعلام نشده است که متقاضیان در چه شهرهایی از استانهای اعلام شده میتوانند ثبت نام کنند و تا چه زمانی امکان ثبت نام دارند

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.