صعود بازار مسکن با سوخت دلاری!

نوسان قیمت دلار همیشه عاملی تاثیرگذار بر بازارهای مالی و سرمایه ای بوده و بازار مسکن نیز در همین دایره قرار میگیرد. از مردادماه سال گذشته تا آبان ماه امسال هم که قیمت دلار روندی صعودی داشته هم چنان این تاثیر را بر بازار مسکن حفظ کرده است؛ به نحوی که در اغلب ماهها، هر دو بازار دلار و مسکن هم مسیر با هم روندی رو به رشد را طی کرده اند. قاعدهای سنتی وجود دارد که از تاثیر قیمت دلار بر مسکن می گوید، اما نمی توان گفت تنها محرک افزایش قیمت مسکن این عامل است بلکه عوامل دیگری مانند تورم، قیمت مصالح ساختمانی، قیمت زمین و دستمزد کارگران نیز در این مورد تاثیرگذار است. از مردادماه سال گذشته با آغاز به کار دولت سیزدهم دلار و مسکن هر دو افزایش قیمت بی سابقه ای را تحت تاثیر عوامل مختلف به ویژه اخبار و تحرکات سیاسی تجربه کرده اند. این روند همچنان نیز حفظ شده و قیمت ها را به قله رسانده است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.