بازار ارز رو به بهبود است

درپی تغییر رییس کل بانک مرکزی و اعلام سیاســت های جدید ارزی، یک کارشــناس اقتصادی اظهار کرد: باتوجه به شاخص های اقتصادی، مدیریت بازار ارز سهل و دست یافتنی است و قیمت ها بالاتر از این نخواهد رفت ابرتورم نداریم. از سوی دیگر اینکه رئیس جدید بانک مرکزی، بازار آزاد ارز را به عنوان عاملی تاثیرگذار بر اقتصاد معرفی کرد از نکات مثبت تصمیمات اوست. وحید شقاقی، درباره تغییر رئیس کل بانک مرکزی و سیاست های ارزی او اظهار کرد: باتوجه به این که در ایران نظام ارزی تثبیت شده نداریم و نظام ارزی ایران به صورت شناور مدیریت می شود، نرخ ها در سامانه نیما نیز باید شناور باشــد. رئیس جدید بانک مرکزی باید به این سوال ها و ابهامات پاسخ دهد که نرخ ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان به چه طریقی برای بازار ارز تعیین شده و چرا این نرخ باید تثبیت شود. وی افزود: صحبت های رئیس کل بانک مرکزی درباره
این که تلاش می شود تا فاصله نرخ ها بین بازار آزاد و نیما کم شود، مورد تایید کارشناسی است و این موضوع که بازار آزاد در صحبت های رئیس کل بانک مرکزی به عنوان مولفه ای تاثیرگذار بر اقتصاد معرفی شد، از جمله نکات مثبت در اولین صحبت های اوست که نشان می دهد او بازار آزاد و تاثیر آن را بر اقتصاد را پذیرفته است. این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه مدیریت بازار ارز سهل و دست یافتنی است، گفت: وضعیت شاخص های اقتصادی در ایران به صورتی است که می توان با تصمیمات درست از بدتر شدن اوضاع جلوگیری کرد. بدهی خارجی اقتصاد ایران کمتر از هشت میلیارد دلار اســت و از نظر بدهی داخلی نیز وضعیت مناسبی داریم. شقاقی حجم نقدینگی به تولید ناخالص داخلی در اقتصاد ایران را ۷۰ درصد اعلام کرد و گفت: قدرت دلاری حجم نقدینگی نیز به کمترین حد معادل ۱۵۰ میلیارد دلار رسیده است که این شاخص ها نشان می دهد شرایط برای مدیریت بازار ارز فراهم است و با وجود تورم ، نگرانی از ابر تورم نداریم.وی افزود: بنابراین، اگر مدیریت مسئولان، کارآمد و بانک مرکزی اقتدار لازم را داشته و تیم اقتصادی نیز هماهنگ باشد، مدیریت بازار ارز دور از دسترس نیست و با گرفتن تصمیمات اقتصادی مناسب از سوی دولت می توان قیمت ارز و تورم را کنترل کرد. اوضاع دربازار ارز و نرخ تورم از این بدتر نمی شود و این گونه نیست که دلار بیش از نرخ های فعلی افزایش داشته باشد و درگیر ابرتورم شود، بلکه میتوان شرایط را با گرفتن تصمیمات درست از سوی مسئولان بهتر کرد. طبق گفته این تحلیل گر اقتصادی، اخبار منفی، ضعف در مدیریت بازار ارز، تعلل بانک مرکزی و تصمیمات نادرست باعث شد مقاومت دلار در کانال های ۳۱ هزار تومان و ۳۵ هزار تومان شکسته شود و به نرخهای فعلی برسد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.