تورم ریالی کالاهای وارداتی از 173 درصد گذشت

بنابــر اعلام مرکز آمار ایران نرخ تورم ســالانه ریالی کالاهای وارداتی در تابســتان امسال با 5.2 درصد افزایش نسبت به بهار به 1.173 درصد رسید درحالی که تورم ســالانه ریالی کالا های صادراتی با 7.23درصد کاهش روی عدد 1.66 درصد ایستاد. بر اســاس گزارش مرکز آمار ایران در تابستان امسال شاخص قیمت کل ریالی کالاهای صادراتی 3.134 است. بر این اساس تورم فصلی در این بخش 7.6 درصد، تورم نقطه به نقطه 7.43 درصد و تورم سالانه 1.66 درصد بوده است. شــاخص قیمت کل دلاری کالاهای صادراتی نیز برابر با 1.103 است که بر این اســاس تورم فصلی در این بخش به 9.4 ،-تورم نقطه به نقطه به 8.4 درصد و تورم سالانه به 4.11 درصد رسیده است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.