درآمد کارگران ۸ میلیون کمتر از خط فقر

معیشت جامعــه کارگری در وضعیت قرمز قرار گرفته است. درست در شرایطی که وزارت کار خط فقــر را حدود ۱۴ میلیون تومــان اعلام می کند، حداقل حقوق کارگری حدود ۶ میلیون تومان است. اسفند سال گذشته بود که ابراهیم رئیسی، رئیس دولت سیزدهم در اولین جلسه شورای عالــی رفاه و تامین اجتماعی، گفت که رفع فقر را مطلقا به آینده موکول نکنید. رفع فقر مطلق از آن دســته برنامه های است که حتی نباید از امروز به فردا موکول شود؛ جلسات و برنامه ریزی های خود را بر این محور تنظیم کنید که برای همین شــب عیــد بتوانید با اقداماتی جهادی، دســتگیر فقرا و نیازمندان جامعه باشید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.