حرکت به سمت ارائه آموزش های فناوری های نوین

حرکت به ســمت ارائه آموزش های فناوری های نوین لــزوم حمایت از آموزشهای فنی و حرفه ای از سوی نمایندگان مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای مازندران در آستانه چهل و چهارمین سالگرد پیروی شکوه مند انقلاب بیان کرد: آموزش فنی و حرفه ای در حرکت به سمت ارائه آموزش های فناوری های نوین است در اولین روز از ایام الله دهه فجر مدیر کل آموزش فنی و حرفه ای مازندران به تشــریح عملکرد ۴۴ ســاله این اداره کل پرداخت. ســید حسین درویشی مدیرکل ، با بیان اینکه در چهل و چهارمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی در مسیر حرکت به سمت ارائه آموزش های فناوری های نوین قرار داریم، گفت: سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشــور از دستاوردهای انقلاب اسلامی است و در سال ۱۳۵۹براساس مصوبه شورای انقلاب از ادغام چنــد مرکز مرتبط با حوزه کارآموزی و اشــتغال زیر نظر وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی شــکل گرفت، گفت: اهداف ســازمان در دو مسیر تربیت نیــروی کار ماهر و نیمه ماهــر و ارتقای مهارت نیروی شاغل تعیین شد. مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای مازندران با اشاره به سخنان رهبر معظم انقلاب که فرمودند: هنرستان هاى فنى و صنعتى، اين فنى- حرفه ای ، آموزشكده هاى فنى- حرفه اى، بايد توســعه پيدا كند. ما به علم احتياج داريم، اما به پنجه كارآمد هم احتياج داريم، افزود: در ابتدای انقلاب آموزش فنی و حرفه ای مازندران، ۳مرکز با تعداد ۳۰ نیرو در شهرستان های ساری، قائمشهر و بابل داشــت که هم اکنون در چهل و چهارمین ســالروز پیروی انقلاب به ۲۰ مرکز با تعداد ۶۵۰ نیروی انســانی رسیده اســت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.